Thanh lý

Sản phẩm là hàng mẫu mới 100%, size S. Giá này không áp dụng cho may mới, không cho thuê.

Cách mua hàng cách đo Liên hệ Viết đánh giá